...

ADHD/ADD

ADHD står for Attention deficit/hyperactivity disorder

Diagnoserne ADHD/ADD er en neurobiologisk lidelse med forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

Der er forskellige diagnosekriterier, som gør sig gældende for personer med en ADHD diagnose. Organisationen WHO opdaterer løbende deres klassifikationssystem, som er diagnosebeskrivelserne fagfolk læner sig op af:

I Europa bruges benævnelsen hyperkinetisk forstyrrelse efter WHO’s klassifikation ICD-10. I resten af verden bruges benævnelsen ADHD efter det amerikanske diagnosesystem DSM-5. (Medicin.dk)

ADHD er en neurobiologisk diagnose, som man får stillet af en psykiater.

ADHD er man født med, og tegnene på ADHD skal være tilstede inden man er fyldt 7 år.

Der findes 3 typer af ADHD, nogle bruger benævnelserne ADD og ADHD, hvilket ville betyde der kun er to typer. Jeg anvender termerne fra organisationen WHO, samt medicin.dk, og anvender en samlet betegnelse for alle 3 typer: ADHD

Eksekutive funktioner i hjernen

eksekutive funktioner, autisme, ADHD og eksekutive funktioner, organiseringsbesvær, glemsomhed,

Årsagen til at mange med ADHD/ADD har det svært med organisering, planlægning og overblik, er at de eksekutive funktioner i hjernen fungerer anderledes end ellers.

Nedsat funktionsevne i de eksekutive funktioner i hjernen, betyder at man kan have vanskeligheder med at:

Holde en tidsplan, som foreksempel at komme ud af døren på det rigtige tidspunkt, få maden færdig til aftalt tid, eller komme til skole til tiden

Problemer med at skabe overblik og struktur, hvilket gør det svært at overskue støre eller mindre projekter, som foreksempel en skriftlig aflevering, hjælpe sin mor med at lave lasagne eller at planlægge en legeaftale 

Forringet arbejdshukommelse som foreksempel giver problemer med at huske flere ting ad gangen og dermed at planlægge og strukturere

Forstyrret på sin opmærksomhed

En general misforståelse er, at mennesker med ADHD kun er forstyrret på sin opmærksomhed ved at den udebliver, eller helt mangler. Dette er ikke tilfældet.

Når man har en ADHD diagnose, kan man ligesåvel hyperfokusere, det vil sige at man har overdreven koncentration på en bestemt type opgave.

Man kan også ryge “ind og ud” af sit fokus, foreksempel i en dialog, hvor man kan have meget skiftende fokus, det kan være svært ved at holde øjenkontakt (fordi fokus mangler) og man bliver afledt af stimuli omkring sig eller af tankemyller indefra, fordi hjernen kører på højtryk.

Man kan mangle opmærksomhed/koncentration/fokus

Man kan have overdreven opmærksomhed/koncentration/fokus

Til gengæld kan der undervejs opstå mange sjove situationer, og personer med ADHD bidrager ofte til et afslappet miljø, da de som oftest godt kan se det sjove i de uendeligt mange situationer som de skaber for dem selv, med deres glemsomme og distræte sider!

Impulsivitet

Mange med diagnoserne ADHD/ADD er impulsive og afledes hurtigt. Der tages måske hurtigere beslutninger, man reagerer hurtigere, og ,am når ikke altid at konsekvensberegne. Der er ikke langt fra idé til handling, hvilket gør at personer med ADHD ofte er dem som havner i fedtefadet, bliver sendt ud af døren i Olgas timer, eller som voksen, fyret fra sit arbejde eller smidt på gaden af kæresten.

Til gengæld er personer med ADHD handlemodige og dem der tør at gå forrest, folk følger dem også gerne, fordi de er fulde af ideer og initiativ!

Forstyrret aktivitetsniveau

Hyperaktiv vs. hypoaktiv

Mange med ADHD/ADD er forstyrret på sit aktivitets -og energiniveau.

 

Det er her ADD adskilles fra ADHD.

 

Har man en ADD diagnose, (stille ADHD), har man ofte et meget lavt energiniveau og det kan være svært at få ting gjort.

 

Har man ADHD kan aktivitets -og energiniveauet være ekstremt svingende, fra time til time, fra dag til dag, fra uge til uge.

Der kan være tale om en kombineret ADHD diagnose i dette tilfælde.

På den lyse side, så bidrager personer med ADHD med et hav af ideer, som perlerækker på en snor, nogle suser rundt uden stopklods, og stopper ikke før opgaven er løst,  personen med ADHD er gerne den der lukker og slukker for festen. Personen med ADHD kan finde på et væld af lege, formår lynhurtigt at inddrage andre, går ikke tør for energi og energien smitter helt sikkert af på personer i deres nærvær.

Husk du kan følge med på min blog, hvis du er nysgerrig 

Følelsesstyret – Emotionel labilitet

Når man har en af diagnoserne ADHD/ADD, har man større emotionelle udsving end normalt. Det vil sige at man kan føle en bestemt følelse voldsommere og man kan have tendens til at blive mere påvirket følelsesmæssigt end andre personer i forskellige situationer. Sammen med impulsiviteten, og hvis man også er hyperaktiv i øjeblikket hvor en bestemt følelse opstår, kan det hurtigt førre til konflikter, slagsmål eller indelukkethed. Ved ADHD kan udsvingene typisk skifte hurtigt, dvs. man kan hurtigt gå fra en følelse til en anden. 

For pårørende kan det heldigvis også være en gave, fordi det ligesåvel gælder positive glædesfølelser.

Og ægte glæde helt nede fra tæerne, det smitter!

Ufleksibilitet/regiditet

Stædig, ufravigelig og kassetænkende kan man have tendens til at tænke, om en person med ADHD.

 

Jeg vil beskrive det således, oplevet indefra og fra mit eget perspektiv, for sådan oplever jeg det:

Jeg er dårlig til at planlægge, surprice! I mit hoved er der en bunke rod, en krusedulle, glade toner og en dælens masse planer. Nogle gange lykkes det mig at have kortsigtede planer, som jeg ikke skriver ned. Det kan foreksempel være

 

1. Gå tur med hunden

2. Drikke en kop te

 

Hvis så min mand spørger, vil du lige med ned og handle? -Sker der en nærmest fysisk eksplosion i en lille del af min hjerne, jeg føler noget smuldrer og der bliver på en gang både meget tomt og meget rodet. Jeg har med tiden tillært mig selv en masse strategier for, hvad jeg kan gøre i netop sådan en situation, uden det skal ende med at eksplosionen i mit hoved, ryger direkte ud mod ham på første parket; min kære mand som spurgte nok så venligt.

Personer  med ADHD oplever deres ufleksibilitet og regiditet forskelligt, og det er forskelligt hvordan den kommer til udtryk for omverdenen.

Sanseforstyrret

Mental hyperaktivitet

Alle mennesker dagdrømmer, det er universelt kendt. Mental hyperaktivitet/”excessively mind wandering”er i en helt anden kategori, og kan være enormt forstyrrende på rigtig mange niveaer. Det er tanker som buldrer afsted, og der kan være flere tankesæt på en gang, de overlapper hinanden, de afsluttes ikke, og de hopper frem og tilbage, ind og ud af den mentale tilstand. Der er relavante og fokuserede tankesæt, som er nødvendige for al færden på jord, og der er forstyrrende, tilfældige og angstprovokerende tanker.

Dette tankemyller er nemere for voksne at registrere, end for børn, fordi voksne måske er mere bevidste om hvad der er “normalt” og hvad der ikke er normalt. 

Den mentale hyperaktivitet er størstedelen af årsagen til, at mennesker med ADHD har søvnproblematikker.