...

OM DIAGNOSERNE

AUTISME

autisme, hvad er autisme, forstå autisme, intelligens

Du kan ikke finde 2 personer med autisme, som er ens!

Alle personer med en autisme diagnose er forskellige!

Forskellige interesser

Forskellig tøjstil

Forskelligt intelligensniveau

Forskellige grader af regeditet

Forskellig form for humor

……….

 

-Så hvad er en autisme diagnose?

Der er selvfølgelig nogle diagnosekriterier, som gør sig gældende for personer med en autisme diagnose. En psykiatrisk diagnose er gældende”globalt”, og organisationen WHO opdaterer løbende deres klassifikationssystem, som er diagnosebeskrivelserne fagfolk læner sig op af:

“WHO’s ‘International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems’, 10th Revision (ICD-10) som kaldes: ‘ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics’ (ICD-11 MMS eller blot ICD-11)” 

Sundhedsstyrelsen, januar 2022

ICD-11 forventes at træde i kraft januar 2022

Når man taler autisme, taler man om et spektrum, fordi man kan have et diagnosekriterie i større eller mindre grad, ligesom sin IK (intelligensscore) også har indflydelse på, hvordan man udvikler sig.

IK og autisme:

Autisme med retardering

Autisme med normal intelligens

Autisme med høj intelligens

Yderligere skal man huske, at tillægsdiagnoser, andre diagnoser, opvækstforhold og personlighed i høj grad er med til at danne sin personlighed og sit udviklingspotentiale.

Iq, ik, intelligens, intelligensscore, autisme og retardering, iq-scale

Forestillingsevne og repetitive adfærdsmønstre

Fordomme, kommunikation, samtale, myter, autisme, ADHD, hvad er autisme, hvad er ADHD, autister, spektrum, livsduelighed, skills, færdigheder, retardering, iq, IK, intelligens, venner, social læring, social forståelse, skolen, mobning, isolation, ensomhed, folk tror om autisme, superkraft, superhero, styrker, intelligens, superhero, medicin, mestringsstrategier, selvværd, selvtillid, diagnoser, kan, trist, ked af det, indelukket, marionetdukke, ligeglad, mærke sig selv, vred, sur, ked af det, trist, arrig, vred, konflikter, vredesudbrud, udadreagerende, autisme, ADHD, konsulent, rådgiver, online, foredrag, kurser, speciallærer, viden, mestring, succes

De fleste personer med en autisme diagnose, har nedsat forestillingsevne i større eller mindre grad. Nedsat forestillingsevne gør det svært i rigtig mange nye situationer, og i kommunikationen med andre mennesker.

Socialt samspil og kommunikation

autisme og kommunikation, autisme og socialt samspil, autisme konflikter, autisme forestillingsevne

Personer med autisme har, i større eller mindre grad, svært ved at:

Forstå andre personers hensigter

Læse mellem linjerne

Holde øjenkontakt

Indgå i sociale relationer

Forstå og mærke egne følelser

Forstå og tolke andre personers følelser

Forstå meningen med social interaktion

Se meningen med, og forstå, sociale spilleregler i det offentlige rum

 

Eksekutive funktioner

Årsagen til at mange med ADHD/ADD og autisme har vanskeligheder med organisering, planlægning og overblik, er at de eksekutive funktioner i hjernen fungerer anderledes end i en hjerne, som ikke har rod i de eksekutive funktioner:

eksekutive funktioner, autisme, ADHD og eksekutive funktioner, organiseringsbesvær, glemsomhed,

Svag central sammenhæng (kohærens)

autisme i familien, autisme, asperger, struktur, overblik, autisme og sanser, autisme og kommunikation

Et centralt diagnosekriterie for personer med autisme.

Vanskeligheder ved at danne sammenhænge ud fra enkeltdele, at skabe forståelse og mening ud fra alverdens signaler vi modtager med hele vores sansesystem. 

Mentaliseringsevne

Mentaliseringsevnen er vigtig i relationen og konteksten med andre mennesker.

Hvis man har mentaliseringsevne i mindre grad -eller slet ikke, så mangler man delvist eller helt, evnen til at kunne forstå egne og andres følelser.

Man kan kort sagt sige, at des ringere mentaliseringsevne man har, des ringere er man stillet i forhold til at reflektere over hvilke følelser og tanker der bunder i bestemte adfærds -og handlemønstre.

Ligeledes vil man have sværere ved at se en bestemt adfærd koblet sammen med bestemte følelser, hos et andet menneske.

Fordomme

Empati og følelser

Personer med autisme HAR følelser.

Mange følelser!

Personer med autisme HAR eller KAN HAVE empati i varierende grad.

Afhængigt af intelligensniveau og diagnosekriteriers grad og mængde.